štvrtok, decembra 11, 2008

Pastor bonus podporuje Františka Mikloška

Občianske združenie Pastor bonus a jeho členovia v budúcoročných prezidentských voľbách podporuje postavu nežnej revolúcie Františka Mikloška.

"Ako bývalý disident a organizátor sviečkovej manifestácie v roku 1988 je František Mikloško symbolom boja za demokraciu a náboženskú slobodu," uvádza predseda združenia Pastor bonus Marek Nikolov. Podľa Pastor bonus František Mikloško dlhodobo obhajuje ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, je zástancom tradičnej rodiny a konzervatívnych hodnôt, ktoré v spoločnosti garantujú stabilitu a perspektívny rozvoj.

„František Mikloško sa osvedčil nielen v minulosti, ale aj počas 19-tich rokov v aktívnom politickom živote. Žije ako čestný a charakterný človek," povedal podpredseda združenie Pastor Bonus Marcel Podolinský. "Sme presvedčení, že František Mikloško je schopný spájať mnohé názorové prúdy a že by bol dôstojným prezidentom pre všetkých občanov Slovenskej republiky," povedali Nikolov a Podolinský.

Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005. Jeho cieľom je šírenie myšlienok solidarity, vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi a prinášanie mravných hodnôt vedúcich k ozdraveniu spoločnosti. Svoj cieľ napĺňa organizovaním všestranných aktivít na zabezpečenie realizácie svojho poslania.