sobota, decembra 13, 2008

Protest proti pamätnej tabuli Gustávovi Husákovi

František Mikloško sa stal jedným z hlavných signatárov protestu proti umiestneniu pamätnej tabule Gustávovi Husákovi na miestnom úrade v Bratislave - Dúbravke. 

V proteste signatári uvádzajú: "Vyjadrujeme svoj hlboký nesúhlas s rozhodnutím dúbravského zastupiteľstva. Gustáv Husák bol vrcholným predstaviteľom totalitného komunistického režimu, aktívne sa podieľal na likvidácii demokratického systému po 2. svetovej vojne a po roku 1968 sa stal symbolom normalizácie. Komunistický režim bol zločineckým režimom, ktorý nerešpektoval základné ľudské práva, prenasledoval a postihoval ľudí pre ich presvedčenie a vieru a popieral politické a ekonomické slobody a demokratické princípy usporiadania spoločnosti.(...) Vyzývame preto miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka, aby svoje rozhodnutie prehodnotilo a zrušilo uznesenie o umiestnení pamätnej tabule Gustávovi Husákovi." 

K 13. decembru sa k protestu pripojilo už vyše 500 podporovateľov.