utorok, januára 06, 2009

Pamäť, svedomie a otvorenosť k svetu

Časopis .týždeň v aktuálnom čísle (1/2009) ponúkol priestor na "novoročný príhovor" opozičným kandidátom na prezidenta. Ako vidí Slovensko v roku 2009 František Mikloško si môžete prečítať TU

"Dvadsiatimi rokmi od novembra 1989 sa završuje jedna významná etapa ponovembrového vývoja. V tejto chvíli sa môže zdať, že naša krajina už nemá taký sen, ktorý by ju celú zjednocoval a poháňal prekračovať vlastné horizonty. Ale práve v tejto dobe sa rodí azda najväčšia výzva, aká sa len môže zrodiť. Obstáť a rozvíjať sa v rodine slobodných národov a štátov. Vidím pre túto skúšku tri východiská: pamäť, svedomie a otvorenosť pre rozhovor so svetom.

Pamäť je nosným pilierom duchovnej i materiálnej kontinuity tejto krajiny. Núti nás s pokorou uznať a prijať dobré i zlé činy v našich dejinách. Mala by nás viesť pri vytváraní súčasnosti i budúcnosti na Slovensku. Svedomie, zdravý úsudok alebo obyčajný zdravý rozum. Hodnoty ako rodina, výchova, úcta k životu svojmu i iných sú základy, na ktorých stojí spoločnosť. A nakoniec otvorenosť pre rozhovor so svetom. Krásne doliny, ktoré charakterizujú našu krajinu, môžu byť síce útočišťom ochrany, ale uzavretý život v nich môže byť rovnako zdrojom ustrnutia. Ochota a odvaha na rozhovor so svetom nám budú stále nastavovať zrkadlo, akí v skutočnosti sme. Ochota konfontovať sa so svetom nás bude stále nútiť prekračovať vlastné horizonty, obohacovať okolitý svet a posúvať sa ďalej."