piatok, januára 09, 2009

Tutková: František Mikloško je prezident do nepohody

Dojalo ma Františkovo vyznanie, že sa neoženil mladý, lebo bolo riskantné mať rodinu a oponovať systému. František Mikloško má zmysel pre poslanie a vie preň obetovať aj svoje osobné preferencie. Je to muž pevnej sebadisciplíny, jasného myslenia a bojovného ducha.

Prináša ideály a optimizmus do reálnej politiky už niekoľko desaťročí. Poznal zvody ideológie totalitárneho socializmu, ktorý ponúkal existenčné istoty výmenou za toleranciu porušovania ľudských práv. Liberálnemu socializmu, ktorý zas trochu inde popiera ľudské práva a dôstojnosť, sa František ani dnes nebojí postaviť na odpor. Razantne pomenúva veci ako sú a zároveň vie konať. Má dobre sformované svedomie, pevnú vôľu, skutočné čnosti a preto mu dôverujem.

Centrum pre bioetickú reformu, ktoré odhaľuje skrytú genocídu umelého potratu, mu vyjadrilo svoju podporu, ako jedinému celoživotnému prolife kandidátovi. V čase, keď sa v spoločnosti vytráca zmysel pre posvätnosť života a manželstva, je dôležité, aby prezident hájil tieto hodnoty nekompromisne. Prezident je ten, kto podpisuje zákony, ktoré sú dnes znova nástrojom sociálnych inžinierov. Len prezident šľachetného ducha, s riadnou dávkou odvahy a múdrosti bude mať morálnu silu tieto snahy zablokovať. Takým kandidátom je František Mikloško.

Pán poslanec Mikloško bude aj ako prezident brániť ženy a deti pred násilím umelého potratu, či voľného sexu. A to i za cenu nepopularity. Slovensko v dnes znova socialistickej Európe potrebuje nepopulistického prezidenta, lídra, ktorému ide o pravdu a nie pozíciu, osobnosť, ktorá povedie aj neistých.

Jana Tutková, občianska aktivistka