štvrtok, februára 12, 2009

Liga pár páru: Nemusíme voliť menšie zlo, volíme dobro

Liga pár páru v Slovenskej republike sa angažuje v úcte k životu ( pro life) od momentu jeho vzniku pri počatí až po jeho ukončenie prirodzenou smrťou a konkrétnymi vzdelávacími a osvetovými aktivitami pomáha v občianskej spoločnosti budovať kultúru života - „pro life“. Sme radi, že v prezidentských voľbách 2009 na Slovensku máme kandidáta s jasne vyhraneným názorom na ochranu života, ktorého skutky a dlhoročné postoje sa nerozchádzajú s jeho vyhláseniami a sú totožné s hodnotovými postojmi a snaženiami LPP. Z tohto dôvodu sa členovia vedenia LPP zhodli, že vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky oficiálne podporia pána Františka Mikloška. Aj keď sa stretávame s názorom, že pravdepodobne pán Mikloško nebude mať dostatočnú podporu, aby sa dostal do druhého kola, veríme, že šancu na zvolenie má. Na rozdiel od predchádzajúcich volieb občania tohto štátu už nie sú vystavení voľbe „voliť menšie zlo“, keď je možné „voliť dobro“.

Za vedenie LPP v SR štatutárni zástupcovia,
Peter a Zuzana Košťálovci
Jozef a Simona Predáčovci