pondelok, februára 02, 2009

Vatikánsky rozhlas: Bioetické otázky sú vo voľbách kľúčové

Jasné stanovisko k našim prezidentským kandidátom sa objavilo aj vo Vatikánskom rozhlase. Jeho slovenská redakcia odvysielala 29. januára v rámci pravidelných komentárov príspevok Antona Ziolkovského. Ten hneď v úvode konštatuje, že „bývalí členovia komunistickej strany nevzbudzujú medzi veriacimi, ktorí nezabúdajú na minulosť, ktovieaké sympatie“, a potom uvažuje o tom, či situáciu naozaj zachráni „slušný nekomunista“.

„Čo v situácii, keď vidina voľby slušného nekomunistu preváži nad kritériami, ktoré predkladá poctivo prežívaná viera? Máme relevantný dôvod domnievať sa, že voľba slušného nekomunistu s opačnými postojmi ku bioetickým otázkam a tradičnej rodine, ako má Katolícka cirkev, bude nám nakoniec na úžitok?“ pýta sa Ziolkovský a hľadá paralelu medzi podporou kresťanských demokratov Ivete Radičovej aktivitami americkej skupiny „Rímskokatolíci za Obamu“.

„Ak sa politici, ktorí sa hlásia ku kresťanským cirkvám, vzdajú pri výbere prezidentského kandidáta kritéria ochrany nenarodeného života, vysielajú cynické posolstvo, že táto téma pre nich stráca dôležitosť. Obetovať životy nenarodených detí politickému kompromisu je hanebné,“ tvrdí po analýze rôznych aspektov problému Ziolkovský. V komentári pre Vatikánsky rozhlas dospel k záveru, že „bioetické otázky sa musia stať zvlášť pred voľbami jednou z kľúčových tém verejného a spoločenského života“.

„Ak chceme hodnotiť prezidentských kandidátov, viera nám káže všímať si tri kritériá: postoj k náboženskej slobode, bioetickým otázkam a tradičnej rodine,“ zaznelo z rozhlasu, ktorý má u katolíkov na celom svete i na Slovensku veľkú autoritu. Posolstvo odvysielaného komentára bolo jasné: ani bývalý komunista, ani nositeľka výrazne nekatolíckych postojov k otázkam ľudského života a morálky nie sú dôveryhodní.