utorok, januára 27, 2009

Guregová: Fero má šancu

Fera Mikloška poznám desaťročia a môžem si dovoliť povedať, že zo všetkých prezidentských kandidátov je práve jeho osobnostný profil a životný príbeh zárukou prezieravých prezidentských rozhodnutí, a to nielen v pokojnom politickom ovzduší, ale aj v prípadných krízových situáciách na štátnej i medzinárodnej úrovni. Fero Mikloško vie presadzovať zodpovedné hodnotové stanoviská, nepodlieha manipulovanej verejnej mienke, drží sa zásad i princípov, rozmýšľa o problémoch a hľadá také riešenia, ktoré obstoja nielen teraz, ale aj pri spätnom kritickom pohľade do histórie...

Fero Mikloško je čitateľný a výrazne sa odlišuje od ostatných kandidátov. Výrazne prispel k pádu totalitných praktík a doteraz napomáha zmiernenie ich neblahých následkov, je ochrancom dôstojnosti každého človeka. Nie je „kade vietor, tade plášť“, nezbieral smotánku za každého politického režimu, resp. politickej väčšiny a odlišuje sa od tých, ktorí hlasne zahrňujú do programu podporu rodiny i ochranu života, a pritom si pojem rodiny prispôsobujú podľa toho, ako to momentálne vyhovuje ich životnému štýlu, a do ochrany života nenarodených vnášajú nebezpečnú posunovateľnú hranicu – dokedy ešte nie je človek a od kedy už je.

Nedám sa ovplyvňovať podsúvanými heslami typu „nemá šancu; voľte menšie zlo; iba prví dvaja kandidáti sú reálni a ďalší sú len kvôli zviditeľneniu“. Fero Mikloško má šancu.

Mária Guregová, predsedníčka Fóra pre verejné otázky