štvrtok, januára 29, 2009

Kuzár: František Mikloško otvára cestu k novej nádeji

Mnohých ľudí na Slovensku politika nezaujíma. Pasívne prijímajú správy o úspechoch a prešlapoch našich vlád, niektorí sa viac tešia, iní len pokrútia hlavou a na druhý deň zabudnú. Akosi chýba presvedčenie, že bežný občan môže čosi povedať a môže byť vypočutý.

Verejný život je chápaný takmer ako divadlo. Divadlo, kde hrajú veľkí a pospolitý ľud tvorí len obecenstvo. Podľa môjho názoru nám chýba svetlý bod, ktorý by nám ukázal, že verejný živoť môže smerovať aj inam: k tímovej spolupráci, ktorej cieľom sú pravé hodnoty a úcta k pravde. A Františka Mikloška považujem za osobnosť, ktorý ma svojim životom presvedčil, že je šíriteľom a garantom týchto postojov. Považujem ho za človeka, ktorý otvára cestu novej nádeji a silnej viere v slušnú budúcnosť. Som presvedčený, že práve František Mikloško je najvhodnejší kantidátat na hlavu štátu a preto ho budem voliť.

Tomáš Kuzár, účastník projektu Misia India 2008