streda, januára 21, 2009

Otvorený list Ivanovi Šimkovi

Na veľkorysé zjednotenie sa s Františkom Mikloškom v prezidentskej kandidatúre vyzvala Ivana Šimka občianska iniciatíva Volím Fera! V liste zaslanom na jeho adresu vyzdvihli hodnotovú a ideovú totožnosť oboch adeptov na kandidatúru. Zdôraznili pritom „vytrvalosť v reprezentovaní ideí, ktoré naša spoločnosť životne potrebuje, aj keď sa momentálne javia ako menšinové a zabúdané“ a „veľkú úctu k pravde a nekompromisnú dôslednosť pri jej nasledovaní“. Autori listu si podľa vlastných slov „veľmi vážia ľudí, ktorí spoznali svoje povolanie angažovať sa vo verejnom živote a robia to nezištne v záujme verejného dobra“.

Vo svojom prejave na konvente MISIE 21 v Prešove 29. novembra 2008 označil Ivan Šimko nadchádzajúce prezidentské voľby za „mobilizáciu za istý charakter verejného života“. Iniciatíva Volím Fera! vyslovuje súhlas s takou charakteristikou a práve pre význam okamihu apeluje na dobrú vôľu Ivana Šimka na prejav jednoty a veľkorysosti. Uvádza dva hlavné dôvody: „netrieštenie šancí a svedectvo pred tými, ktorí pozorujú, ako kresťania obstoja v takýchto situáciách“.

„Vašu politickú angažovanosť i prezidentskú kandidatúru chápeme ako chvályhodnú snahu poskytnúť tým, ktorí túžia po čistej a dobro sledujúcej politike, možnosť mať takého zástupcu vo verejnom priestore. Teraz prichádza šanca ľudí s takouto túžbou zjednotiť v jednom kandidátovi na prezidenta s tým istým cieľom a tým istým ideovým základom,“ píše občianska iniciatíva Volím Fera! Ivanovi Šimkovi s nádejou na jeho správne rozhodnutie.

Otvoreny list v plnom znení si môžete prečítať tu.