piatok, februára 20, 2009

Bednárovci: František Mikloško dá našej krajine pokojné smerovanie a víziu

Niekedy v človeku zaznieva otázka: "Čo je za mnou, čo som už prežil... Čo som v živote dokázal a čo ma ešte len čaká?!"

Podobným pohľadom sa dívame aj na kandidátov na post prezidenta. František Mikloško je najbližšie k línii, ktorou sa v živote riadime v našej rodine, ba v mnohom ju i prevyšuje.

Pohľad na jeho osobné dejiny vzbudzuje rešpekt, úctu a obdiv. Máme pocit, že žiaden z kandidátov nemá tak číru a jasnú minulosť, ako on. Príťažlivá je jeho reflexia. Vie sa dívať dopredu s víziou, ktorá presahuje rozmer našej krajiny. Dokáže pomenovať problémy i úskalia. Nie je zaťažený monotónnosťou úradnika, či špecializáciou na jednu oblasť, ktorú ponúkajú ostatní kandidáti. Vyrovnaný náhľad a žitie národného a náboženského presvedčenia povzbudzuje k rešpektovaniu iných.

"My v našej rodine deti nezabíjame" vravel na jednom stretnutí otec šiestich detí. Aj tento fenomén je jasný a čitateľný u občianskeho kandidáta Františka Mikloška. Voliť Fera nie je posledné, či alternatívne riešenie, ale jediné možné, ak chceme dať našej krajine pokojné smerovanie a víziu.

mladá rodinka Bednárova