pondelok, februára 16, 2009

František Mikloško: Prezidentskej funkcii treba dodať obsah

Časopis .týždeň začína na svojej internetovej stránke prinášať videorozhovory s prezidentskými kandidátmi. František Mikloško v interview hovorí o svojej vízii Slovenska, o tom, že prijatím eura medzi prvými postkomunistickými krajinami sme akoby prelomili komplex neustáleho "dobiehania" vyspelých štátov a pomaly dospievame. Slovensko z tohto pohľadu vníma ako krajinu sebavedomú, ale zároveň aj pokornú vzhľadom na problémy, ktoré má. Problémy Slovenska ako napr. rozpoltenosť medzi slovenským štátom a Povstaním, riešenie židovských deportácií, problémy s Maďarskom - "tieto problémy bude treba prekonávať a je to obrovská výzva a šanca pre prezidenta republiky".

Je zástancom Európskej únie a obdivovateľom Európy bez hraníc, na druhej strane Lisabonskú zmluvu vidí ako krok späť kvôli zavádzaniu centralizácie a kvôli jej Charte, ktorá presadzuje neprirodzené práva. Ako prezident bude chcieť naplniť svoju funkciu obsahom. "Prezident nemá skoro žiadne právomoci pokiaľ ide o výkon moci, ale je priamo zvolený, tzn. je slobodným človekom. Táto sloboda mu dáva obrovskú možnosť hovoriť k problémom krajiny a hlas prezidenta vždy zazneje." Vyjadruje sa aj k problému interrupcií či k slovensko-maďarským vzťahom. Celý videorozhovor si môžete pozrieť TU.