štvrtok, januára 15, 2009

Pápayová: Mikloško nemusel prevrátiť kabát

Koľkokrát sme na Slovensku svedkami toho, že ľudia, zvlášť tí, ktorí pôsobia vo verejnom živote musia na ospravedlnenie svojej minulosti kľukato a rozporne odpovedať, až sa napokon nájdu pri vete „Taká bola doba“ alebo „Tak to robil každý.“

František Mikloško to na rozdiel od mnohých prezidentov našej krátkej éry samostatnosti robiť nemusí. Nemusel prevrátiť kabát, vymeniť slovník a zameniť ľudí, s ktorými sa stýkal.

Budem voliť Františka Mikloška pretože viem, že keď sa v zložitej dobe komunizmu neváhal postaviť na stranu pravdy a zdravého rozumu, urobí to aj dnes. Budem voliť Františka Mikloška pretože viem, že doba ani politický režim nezmení jeho schopnosť zachovať sa podľa svojho vedomia a svedomia.

Lucia Pápayová, právnička