nedeľa, marca 01, 2009

Biskup Andrej Imrich: Prečo volím Františka Mikloška

Otec biskup Andrej Imrich kampani Volím Fera zaslal zaujímavé zamyslenie. Bližšie v ňom vysvetľuje svoj predošlý postoj k prezidentským voľbám a zdôrazňuje potrebu kresťanov hlásiť sa k svojim hodnotám. Uverejňujeme v plnom znení:

Prečo volím Františka Mikloška

V dnešnom svete prevláda taká atmosféra, že ľudia Pána Boha neberú vážne. Žijeme akoby Boha nebolo. A pritom Boh určuje pravidlá, ako sa máme správať k nemu, k ostatným ľuďom i k prírode.

V našej spoločnosti, a to nielen v nejakých okrajových spoločenských skupinách, ale v zákonodarnom i exekutívnom priestore, sa nenápadne udomácňuje myslenie i prax, ktoré sú vyložene namierené proti Bohu. Je to jednak tým, že sa tu objaví modloslužba, a potom tým, že ľudia chcú rozhodovať o tom, o čom už dávno rozhodol Boh.

Ak sa v Bratislave, kde niet šintoistov, ale je väčšina kresťanov, požehnáva nový diaľničný tunel modloslužobným šintoistickým obradom, a ak sa v kresťanskom prostredí hlása myšlienka, že morálka je vecou spoločenskej dohody, to je už veľmi vážna vec.

Pokiaľ modloslužbu konajú tí, čo nepoznajú pravého Boha, to je iné, ale ak to robia takí, čo pravého Boha poznajú, veľmi ho potupujú. V prvých storočiach života Cirkvi bolo veľa mučeníkov len preto, že kresťania radšej volili krutú smrť, než by mali modloslužbou potupiť Najvyššieho. Zle dopadli všetci starozákonní izraelskí králi, ktorí poznali pravého Boha a predsa sa dopúšťali modloslužby. A s nimi vždy zle dopadol celý národ.

Zodpovedný človek má pokorne hľadať a objavovať Božie zákony, ktoré platia skôr ako žil človek, či sú to už zákony prírody alebo zákony svedomia, ale nie pyšne tvrdiť, že to bude platiť, na čom sa my ľudia dohodneme a čo my určíme. Pán Boh je dlho trpezlivý, ale donekonečna sa vysmievať nedá.

Keby bol kapitán Titanicu určil rýchlosť a trasu v súlade so zákonmi prírody, ktoré do nej vložil Boh, nebola by nastala katastrofa. Neodhadol zákony prírody a rýchlosť i trasu určil tak, že prišiel do konfliktu s prírodou a ten konflikt prehral človek. Konflikt človeka s prírodou, to je konflikt s Bohom na ekologickej úrovni a tam sa Boh vysmievať nedá.

Aj hospodárska kríza a mnohé iné biedy prichádzajú na nás len preto, že sa človek nedrží Božích zákonov. Porušuje ich buď preto, že ich nepozná alebo tým, že uskutočňuje politické rozhodnutia proti odbornosti i proti morálke.

V tejto situácii potrebujeme prezidenta, ktorý nás bude osobným svedectvom povzbudzovať, že nemožno žiť, akoby Boha nebolo. Potrebujeme prezidenta, ktorý bude apelovať na vládu i na parlament, aby bezpečie našej vlasti stavali na skale, ktorou je Boží zákon. Potrebujeme prezidenta, ktorý urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby zákony našej vlasti boli v súlade s Božím poriadkom.

Som presvedčený, že František Mikloško má predpoklady na to, aby v tomto zmysle splnil poslanie prezidenta, preto ho budem voliť.

Hoci by aj reprezentant kresťanských hodnôt vo voľbách nezvíťazil, ale dostal by slušné percento voličských hlasov, bol by to signál pre všetkých politikov, že Božie zákony a kresťanské hodnoty v našej vlasti treba brať vážne.

Ak získa pre nás zahanbujúco nízke percento, potom kresťania dajú všetkým politikom signál, že vo vedení krajiny vôbec nemusia brať do úvahy Božie zákony. A v tom je naša veľká zodpovednosť.

Andrej Imrich, spišský pomocný biskup