pondelok, marca 09, 2009

Dravecký: Slovensko potrebuje duchovnú obnovu

Americký sociológ ruského pôvodu Sorokin Pitirim skúmal konštanty, ktoré sa prejavujú pri zániku civilizácií. Podľa neho jednou z príčin zániku civilizácie bol vždy mravný rozklad rodiny. Vážnejšia ako ekonomická kríza je kríza rodiny. Žijeme v dobe, keď Slovensko prežíva okrem hospodárskej krízy aj krízu rodiny. Pre Slovensko nastal čas pravdy. Ak chce prežiť, musí sa vrátiť k hodnotám, ktoré predstavuje tradičná rodina. Slovensko potrebuje duchovnú obnovu, potrebuje niekoho, kto mu nastaví nepokrivené morálne zrkadlo. Myslím si, že aj táto úloha prislúcha prezidentovi. Preto budem voliť takého prezidenta. Budem voliť Františka Mikloška. Kresťania (85 % obyvateľov krajiny), skúsme vytvoriť na čele s prezidentom Mikloškom koalíciu síl na ochranu rodiny a života. Je čas vrátiť Slovensku jeho niekdajší vzťah k rodine založený na nespochybniteľnej evanjeliovej morálke. František Mikloško je človekom, ktorý svojim životom vydáva svedectvo o takejto morálke.

PaedDr. Ján Dravecký, PhD., riaditeľ diecézneho školského úradu