pondelok, marca 09, 2009

Prof. Duda: Ani Gašparovič, ani Radičová

Profesor cirkevného práva Ján Duda voliť Ivana Gašparoviča nebude. Už takmer pred rokom to na svojom blogu v článku Ak je Cirkev matkou, štát chce byť otcom… aj veľmi dobre zdôvodnil: "Pán Gašparovič bol členom Komunistickej strany, ale iba toto konštatovanie mladej generácii už asi nestačí. Treba pridať aj trochu histórie pre oživenie pamäti o spôsobe politického zápasu komunistov o moc... Boli to práve komunisti, ktorí z biskupov a kňazov urobili, čo chceli: nepoddajných zavreli do väzenia a z poddajných urobili svojich “pajácov” a iba istá časť kléru si uchovala svoju česť a kresťanskú dôstojnosť... Ešte mám z čerstvej pamäti ako pri biskupských vysviackách v roku 1990 exkomunisti (lebo vtedy už poodhadzovali stranícke legitimácie, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nie svoje komunistické presvedčenie) ”kľakali” na sv. omšiach pri pozdvihovaní, ale neboli spôsobilí povedať jednu vetu na svoje vlastné ospravedlnenie, že patrili k partaji, ktorá napáchala toľko neprávosti aj na Cirkvi."

Prof. Duda zdôraznil aj ďalšiu činnosť I. Gašparoviča a to, že žiadny svoj skutok nevzal späť. "Vieme aj o činnosti pána Gašparoviča i o tom, ako viedol Slovenský parlament v ponovembrovom období. Človek môže prežiť vnútorné obrátenie, vnútornú zmenu, ale to si žiada aj určité verejné ospravedlnenie. Toto však pán Gašparovič nikdy neurobil. Preto nemožno veriť ani v jeho vnútorné obrátenie. Komunisti vždy koketovali s Cirkvou, ale len dovtedy, kým nepocítili, že prišiel ich čas ju “biť” a “doraziť” a že už ju nepotrebujú ako svoju slúžku. Takýto postoj často pomýli aj úprimne veriacich ľudí, ktorí si myslia, že pomoc komunistov a socialistov je úprimná..."

Na príklade Španielska poukázal na to, že vláda liberálnych konzervatívcov je pre Cirkev prijateľnejšia, ako vláda socialistických liberálov, v tomto zmysle aj varoval pred spojenectvom Róberta Fica a Ivana Gašparoviča. "Profesorka Radičová nie je iste pre katolíkov ideálom ako predstaviteľka pravicového liberalizmu, ale aspoň sa nepretvarovala a myslím, že ani sa nepretvaruje a vie sa, čo možno od nej očakávať. Preto si dovolím povedať, že kto by volil Gašparoviča, potupil by a pošliapal česť a pamiatku všetkých členov Cirkvi, ktorí tak kruto trpeli pod jarmom komunizmu. A nielen to. Kto si myslí, že spojenectvom s pánom Ficom a jeho “služobníkom” pánom Gašparovičom, zachráni Slovensko pred liberalizmom, podľa mňa je vo veľkom omyle... Kresťan nemôže s čistým svedomím vhodiť do urny volebný lístok s menom pána Gašparoviča."

V poslednom článku zo 7. marca však prof. Duda upozorňuje, že pani Radičová niekoľkými svojimi krokmi proti kresťanskému učeniu "nedala šancu katolíkom ju podporiť" - svojim neupraveným osobným životom, hlasovaním v prospech potratov a niekoľkými svojimi vyhláseniami. "Katolíci sú v nesmierne ťažkej situácii, v ktorej ich svedomie, ak chce byť statočné a verné katolíckej náuke a mravom, nemá jednoducho na výber. Za to, že pani profesorka Radičová nebude mať hlasy svedomitých slovenských katolíkov si môže sama. Svojim životom a verejnými postojmi nedala svedomiu katolíkov šancu!" Nakoniec Ján Duda dáva kritiku aj do vlastných radov, vyčíta katolíkom, že napriek svojmu počtu nedokázali postaviť vlastného "favorita" volieb. "Alebo, ak situáciu zachraňuje František Mikloško, prečo sme sa nedokázali jednotne postaviť za jeho kandidatúru? Táto nelichotivá situácia nie je iba našou hanbou, ale dôvodom pre vážne spytovanie nášho svedomia. Lebo hriechom nie sú iba zlé myšlienky a skutky, ale aj zanedbávanie konať dobro a to aj “bonum comune” (spoločného dobra), ktoré sa dotýka vecí verejných."

Koncom januára prof. Duda podporil kandidatúru F. Mikloška.

F. Mikloška podporuje aj otec biskup Andrej Imrich, či známy kňaz a bloger Juraj Drobný.