pondelok, marca 09, 2009

Pančuška: Prezident nie je len dobrý obchod

Bloger Marcel Pančuška píše, že z hľadiska spoločných hodnôt je mu najbližší František Mikloško, a napriek rôznym pre neho nepriaznivým politickým preferenciám ho bude voliť. "Môj prezident nie je len dobrý obchod." Nakoniec hovorí:

"V Pirátoch z Karibiku - (neviem ktorý diel, videl som len ten jeden), jeden z kolegov pirátov, keď sa odhalilo, že ostatných zradil, povedal vetu, ku ktorej som sa pre jej zjavnú nelogickosť, ale zároveň dobrú výstižnosť vrátil viac krát. Povedal niečo také, že:

- Nie je česť ostať do konca na strane porazeného, prejsť v pravý čas na stranu víťaza je jednoducho dobrý obchod. -

No, v pirátskom svete, kde sa kvôli osobnému prospechu (politickému profitu) zrádzajú kamaráti, je to asi účelné, ale v mojom svete sa podľa toho (aj v dnešnej praxi uplatňovaného) pravidla riadiť nechcem. Preto v prezidentských voľbách sa budem rozhodovať ako občan - človek. Nech výsledok dopadne akokoľvek. Moje rozhodnutie je slobodné."

Kampaň Volím Fera iba dodáva, že v 1. kole kandiduje každý len sám za seba, a do 2. kola postúpia tak či tak dvaja najlepší, a teda oslabovanie protikandidátov nie je možné. Voľme tak, ako p. Pančuška - toho, kto je nám najbližší!