nedeľa, marca 08, 2009

František Mikloško nie je Ivan Gašparovič

František Mikloško má pevnú morálnu intergritu... František Mikloško sa nebojí jasne prezentovať hodnoty, ktoré zastáva a koná v súlade s nimi aj vtedy, keď by bolo pre neho výhodnejšie podľa nich nekonať... František Mikloško má vlastné názory... František Mikloško svoje názory nemení podľa toho, ako mu to vyhovuje... František Mikloško nebol komunista, ani nemá komunistickú mentalitu... Franatišek Mikoško by bol prezident, ktorý veci pomenúva jasne... František Mikloško by bol prezident, s ktorým možno zmysluplne diskutovať o veciach, v ktorých s nim nemožno súhlasiť... František Mikloško by bol dobrý prezident...

Ivan Gašparovič nie je František Mikoško!