nedeľa, marca 15, 2009

Arcibiskup Ján Babjak SJ: Cením si kresťanské postoje Františka Mikloška

Vyhlásenie arcibiskupa Jána Babjaka SJ o ochrane života v súvislosti s prezidentskými voľbami

Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť je takou veľkou hodnotou, že o tom nemôžem mlčať. O to skôr v situácii, keď v prezidentských voľbách máme možnosť veľmi konkrétne podporiť túto hodnotu. Mnohí veriaci sa ma ako svojho biskupa pýtajú, ako sa správne rozhodnúť. Preto odpovedám.

V Katechizme Katolíckej cirkvi je uvedené: „Je úlohou Cirkvi vždy a všade ohlasovať morálne zásady, aj čo sa týka sociálneho poriadku, a takisto vynášať úsudok o akýchkoľvek ľudských skutočnostiach, pokiaľ to vyžadujú základné práva ľudskej osoby alebo spása duší“ (KKC 2032; porov. CCEO kán. 595 a kán. 601).

Vieme často kritizovať verejných činiteľov. Vyjadrujeme svoju nespokojnosť s postojmi rôznych ľudí. Teraz však máme možnosť sami sa vyjadriť v situácii, keď ide o skutočné hodnoty evanjelia. Preto nemôžeme mlčať, nemôžeme sa správať bez záujmu, ako by sa nás to netýkalo.

Pozývam vás k voľbám, a to bez ohľadu na medializované preferencie kandidátov. Bez ohľadu na akékoľvek sympatie, či nesympatie, ako Kristovi učeníci máme iba jedinú možnosť, ktorá nezaťaží naše svedomie – dať hlas životu. Je známe, čo prezentujú jednotliví kandidáti. Preto ako veriaci máme voliť toho prezidentského kandidáta, ktorý prezentuje hodnoty v súlade s morálnym učením Katolíckej cirkvi. V tomto prípade si osobne cením kresťanské postoje prezidentského kandidáta Františka Mikloška.

Preto je mi úplne jasné, koho budem voliť. Nechcem si zaťažiť svedomie. Ide o veľa. Hodnota života je veľmi veľká.

Chcem pri tejto príležitosti pred náš zrak predostrieť príklad bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. V jeho dobe bola aktuálna židovská otázka. Verejne, aj v skrytosti, chránil život židovských spoluobčanov nie z politických dôvodov, ale na základe svojho svedomia formovaného Božím slovom a učením Katolíckej cirkvi. Riskoval tým nielen svoju spoločenskú akceptáciu, ale aj svoj život. A história ocenila jeho postoj.

Dnes je aktuálna otázka ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, ochrana hodnôt manželstva a rodiny.

Ako váš biskup budem rád, keď vám toto moje vyhlásenie pomôže k správnej voľbe. Zároveň vás pozývam, aby sme na prezidentské voľby nezabúdali v našich každodenných modlitbách.

vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

Toto vyhlásenie bolo prečítané pri oznamoch po všetkých svätých liturgiách v nedeľu 15. marca 2009 (Krížupoklonná nedeľa).