štvrtok, marca 19, 2009

František Mikloško: Pamäť, svedomie a otvorenosť pre rozhovor so svetom

Milí priatelia,

v tohoročných prezidentských voľbách kandidujem na post hlavy štátu. Dovoľujem si Vás preto osloviť a požiadať o podporu.

Môj program Pamäť, svedomie a otvorenosť pre rozhovor so svetom pramení z môjho alebo skôr z nášho spoločného spoločenského, politického i náboženského príbehu. Ponúkam v ňom to, čo som robil celý život.

Ponúkam v ňom obranu práv ľudí, i nenarodených, ktorá má korene ešte v komunizme. Vtedy sme ľudí bránili na súdoch a prostredníctvom podpisoviek. Ľudí, ktorí boli zoči-voči vôli komunistickej moci zdanlivo bezmocní, no napriek tomu sa nechceli podrobiť.

Rovnako ponúkam ochranu slobody a rešpektovania svedomia. Po páde komunizmu sa stala otázka rešpektovania svedomia každého jedného človeka jednou z najaktuálnejších, bohužiaľ, zatláčaných tém. A to, žiaľ, rovnako na Slovensku ako v „slobodnom“ svete. Európska únia predstavuje v úspešnom príbehu Slovenska za ostatných 20 rokov zdroj hrdosti na to, čo dokážeme, ale prináša aj povinnosť presadzovať v nej naše hodnoty.

Prezident republiky má byť otvorenou osobnosťou, ktorá sa zaujíma a chápe problémy všetkých ľudí. Zároveň však musí poznať hranicu, ktorú žiadny človek nesmie prekročiť, lebo škodí blížnym i sebe. Prezident musí mať odvahu túto hranicu narysovať a nikdy ju neprekročiť.

Pamäť, svedomie a otvorenosť pre rozhovor so svetom sú teda východiskom pre moje posolstvo do budúcnosti.

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou požiadal o podporu a pomoc. Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste 21. marca 2009 prišli k volebnej urne a aby ste mi dali svoj hlas. Dovoľujem si Vás tiež požiadať, aby ste podľa svojho uváženia požiadali aj svojich priateľov a známych o moju podporu.

Ďakujem Vám za Vašu pomoc a podporu!

František Mikloško
kandidát na prezidenta SR

foto: stv.sk