nedeľa, marca 15, 2009

Vyhlásenie členov Ústredia Združenia kresťanských seniorov Slovenska k prezidentským voľbám

Podpísaní členovia Ústredia Združenia kresťanských seniorov Slovenska týmto vyzývame našich členov a ostatných seniorov Slovenska, aby v prezidentských voľbách odovzdali svoj hlas Františkovi Mikloškovi, ktorý je zárukou dodržiavania kresťanských morálnych princípoch v našej spoločnosti.

Na základe nášho svedomia a podľa skúsenosti z čias totality a z porevolučných rokov sme hlboko presvedčení, že František Mikloško je jediným kandidátom, ktorý v čase dnešných útokov proti Bohu, cirkvi, rodine a životu spĺňa náročné kritéria kladené na budúceho prezidenta štátu, v ktorom sa ku kresťanskej viere hlási vyše 80% obyvateľstva. Menovaný vždy nebojácne a principiálne pracoval v prospech lepšieho Slovenska, aj keď ho za jeho zásadové postoje mnohí kritizovali.

V 20. roku výročia nežnej revolúcie sa svet a aj Slovensko ocitlo vo finančnej, ekonomickej a morálnej kríze. Jej riešenie vidíme v návrate morálky do nášho života, ku kresťanským koreňom a cyrilometodskej tradícii vyslovenej v Ústave Slovenskej republiky. Aj stanoviská našich viacerých biskupov a kňazov, najmä výrok o. biskupa Rudolfa Baláža, že katolíci nemôžu voliť ľudí, ktorí sú proti morálke cirkvi, nás utvrdzujú v správnosti nášho rozhodnutia.

Bratislava, 11.3.2009

Jozef Mikloško (predseda), Jozef Hudák, Jozef Chren (podpredsedovia), Ján Benček (čestný predseda), Ján Gurega, Anna Sokolová, Ľudmila Mihalkovičová (členovia), Andrej Švec, Júlia Orosová, Jozef Tesák (kontrolná komisia)