pondelok, marca 16, 2009

Voľme slobodne pre postup do 2. kola

Vzhľadom na pochybnosti, ktoré sa objavujú v súvislosti s možnosťou zvolenia niektorého z kandidátov už v 1. kole, kampaň Volím Fera pripomína jeden dôležitý záver Ústrednej volebnej komisie: 19. februára komisia vydala oficiálne stanovisko hovoriace, že prípadný víťaz volieb, ak by chcel vyhrať už v 1. kole, musel by získať nadpolovičný počet hlasov všetkých oprávnených voličov, nielen tých zúčastnených. To je však v našich terajších podmienkach nereálne.

Prieskumy preferencií kandidátov hovoria o percentách tých voličov, ktorí sa volieb zúčastnia, a podľa odhadov ich k voľbám príde iba okolo 40%, teda víťazstvo už v 1. kole sa naozaj nedá získať. Vyplýva z toho, že celkom určite budeme mať 2. kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, a teda nikto nemôže nikomu odoberať hlasy v prospech niekoho tretieho, kto by sa mohol stať víťazom. Preto všetci voľme naozaj slobodne toho, kto je nám najbližší. Voľme Fera! ;-)